+977-1-4155451

nepal@starlightexp.com

G. P. O Box 12713, Kathmandu, Nepal

  • Follow Us:
  • japan-flag
hdrcrnr

Head Office

Starlight Building, Sahayogi Nagar, Janata Sadak, KTM32, 44600 G. P. O Box 12713, Kathmandu, Nepal

+977-1-4155451,4155365, 4155409